június 7, 2022

Távmunka után járó költségtérítés

A koronavírus-járvány megfékezésének érdekében sok munkáltató döntött az otthoni munkavégzésről (home office), amelynek költségei szükségszerűen a munkavállalóknál jelentkeznek.

A koronavírus-járvány negyedik hullámában törvény született a távmunkáról Magyarországon. A törvényi szabályozás értelmében a munkáltatónak és a munkavállalónak változatlanul munkaszerződésben kell megállapodnia a távmunkavégzésben, amely irányadó az újonnan bevezetett részbeni távmunkavégzésre is.

Rögzítették a távmunkával kapcsolatos szja-szabályokat is. A 2022-es évre vonatkozó minimálbér 2022. január 1-től hatályos emelkedésével a távmunkában dolgozóknak számlaalapú elszámolás nélkül, átalánydíjként kifizethető költségtérítés összege is emelkedik.

Így januártól akár havi 20 ezer forintot is – a mindenkori minimálbér 10 százalékát – kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költségekre (rezsi, internet, biztosítás stb.), adómentesen.

 

Munkavédelmi szabályok a távmunka kapcsán

A jogszabálymódosítás érinti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (röviden: „Mvtv.”) távmunkavégzésre vonatkozó, speciális szabályait is. Az 2012. évi I. törvénnyel (röviden: „Mt.”) ellentétben az Mvtv. már különbséget tesz IT- vagy számítástechnikai eszközzel (együttesen röviden: „számítástechnikai eszközzel”) végzett távmunka és egyéb módon végzett távmunka között.

Mindkét esetre vonatkozó közös szabály, hogy a home office – a felek megállapodása alapján – a munkavállaló saját munkaeszközeivel is történhet. Ezt megelőzően a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy az eszköz megfelel az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek. Az ennek megfelelő állapot fenntartása a vizsgálatot követően már a munkavállaló feladata.

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót az egészséges és biztonságos munkakörülmények követelményeiről. Az Mvtv. szerint a munkavégzés helyét a munkavállaló ezen követelményeket teljesítve, szabadon választhatja meg. Ez kockázat, mivel a munkavégzési helynek anyagi vonatkozásai vannak, továbbá ettől függ, hogy a magyar jogszabályok egyáltalán alkalmazhatóak-e.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a Mvtv. előírja, hogy a feleknek írásban meg kell állapodniuk a távmunkavégzés helyéről. A helyszín előzetes, munkavédelmi szempontból történő minősítése a munkáltató felelőssége. Ezt követően a munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie a körülmények változatlanságáról, sőt arról is, hogy a munkavállaló ismeri és megtartja a rá vonatkozó rendelkezéseket.

A munkavégzés ellenőrzése számítástechnikai eszközzel végzett home office esetén – eltérő megállapodás hiányában – szintén számítástechnikai eszköz útján, míg egyéb eszközzel végzett home office esetén személyesen a munkáltató által, vagy megbízottja útján történhet.

 

Összegzés

Lényegében tehát, ha a munkáltató a munkaszervezetében szeretné meghonosítani a rendszeres home office-t, akkor célszerű a munkavállalóival távmunkaszerződést kötnie és a meglévő munkaszerződéseket ebben a szellemben módosítania.

Érdemes lehet akár céges home office szabályzatot is alkotni, hogy egyértelműen lefektessék a munkáltatói irányvonalakat, célokat és hogy a munkavállalói igényeket egységesebben tudják kezelni. Egy home office szabályzattal biztosítható az otthoni munkavégzés egyértelmű, világos és kiszámítható gyakorlata, amely hozzájárulhat a munkavállalói elégedettség növekedéséhez és a bizonytalan kimenetelű jogviták elkerüléséhez.