február 28, 2023

A mentési tervet a munkáltató köteles kidolgozni a munkahelyen, munkavégzés közben előforduló rendkívüli vagy rendellenes körülmények kezelésére. A munkáltató számára a munkavédelmi törvény írja elő a mentési terv elkészítését/elkészíttetését.

 

Mvt. 45. § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

A mentési terv összehangolja, megtervezi a munkáltató tevékenységét a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában. Meghatározza az adott esetekben használható megoldási módokat, szervezési instrukciókat. Így tehát a mentési terv kiterjed a mentés irányításáért felelős személyre, a további résztvevőkre és feladataikra, az általános magatartási szabályokra, a riasztás-bejelentés módjára (munkáltató, munkavállaló, hatóságok), a sérült, mozgásképtelen, eszméletét vesztett személy(ek) mentésére, az elsősegélynyújásra, a munkaeszközök, technológiai folyamatok leállítására, veszélyes anyagok, termékek és épületek mentésére, a rendkívüli esemény vizsgálatára (okláncolat meghatározása, felelősség megállapítása), illetve a helyreállítás megszervezésére is.

A mentési terv elkészítésre jogosultak köréről korábban a törvény nem rendelkezett. A 2023.január 1. óta hatályban levő 45.§ (3) bekezdése értelmében azonban a mentési terv elkészítése már munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. A 8.§ paragrafus értelmében pedig a munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

Jogszabályváltozás előtt a rendellenes körülmények kezeléséről szóló mentési terv elkészítésében a munkavédelmi szakember csak közreműködött. Sok esetben csak akkor derült ki, hogy a mentési terv nem volt megfelelően kidolgozott, átgondolt, az adott munkahelyre vonatkozó, amikor bekövetkezett a baleset, vagy a mentésre okot adó körülmény. Ezért volt indokolt a mentési terv szaktevékenységgé minősítése, ezzel biztosítva a mentési terv elkészítésének szakszerűségét.

A szakszerűen elkészített és a munkavállalók számára oktatott mentési terv egy esetleges rendellenesség bekövetkezése esetén életeket menthet, továbbá komoly anyagi károktól kímélheti meg a munkáltatót.

Mentési terv felülvizsgálatával, készítésével kapcsolatban keressen minket bizalommal!