február 23, 2023

A munkavédelmi oktatás célja, hogy minden munkavállaló rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

elméleti és gyakorlati ismereteivel, a munkavégzése során magabiztosan alkalmazza azokat. De mi az amit erről okvetlenül tudni kell?

A munkavédelmi oktatásokat a Munkavédelmi Törvény 55.§-a írja elő a munkáltatók számára, mely szerint:

    Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  1. a) munkába álláskor,
  2. b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  3. c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  4. d) új technológia bevezetésekor

    elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

    (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

A munkavédelmi oktatásban, így a tematika kidolgozásában munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie. Ilyenek: munkavédelmi technikus, munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi szakember

Gyakori kérdés azonban, hogy mi is az a munkavédelmi oktatási tematika, illetve, hogy ennek milyen részletezettségű dokumentumnak kell lennie?

Az oktatási tematika fogalmát, valamint formai és tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezéseket az Mvt. nem határozza meg. A munkavédelmi oktatás keretében a munkavállaló az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudást, az ehhez szükséges szabályokat, utasításokat és információkat ismeri meg. Az oktatási tematikát a munkáltató tevékenysége, az alkalmazott technológia, a munkahely, a munkakörök sajátosságainak figyelembevételével kell elkészíteni. Az oktatási tematika az a dokumentum, amely azokat az általános és speciális elméleti és gyakorlati elemeket foglalja magába, amelyekről a munkavédelmi oktatás során a munkavállalókat oktatni kell.

A tematika formájára és terjedelmére szintén nincs jogszabályi előírás, ezért akár egy felsorolás jellegű témamegjelölés is elfogadható oktatási tematikaként.

Mivel az oktatási anyag és tematika összeállítása, illetve az oktatás módja is a szakemberekre van bízva nem mindegy, hogy a munkáltató kit bíz meg az oktatások megtartásával.

Az MTB Group munkavédelmi oktatások során a következő oktatási formákat alkalmazzuk:

  • hagyományos kontaktórás előadással,
  • hagyományos írásos oktatási tematikával,
  • power point bemutató készítésével, amelyet a megbízó a saját képzési rendszerébe illeszthet,
  • kifejezetten a cégre szabott oktatási anyag készítésével, amelyet a megbízó a saját képzési rendszerébe illeszthet,
  • online oktatási felületen, online kitölthető tesztekkel, mely főleg irodai munka és home office setén megkönnyíti a munkavállalók és a munkáltatók dolgát.