március 6, 2023
    1. március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, amely egy új dokumentumtípust vezetett be, a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet (TMMK). Ez egy olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

 

A jogszabály értelmében:

282. § (1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie

  1. a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
  2. b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
  3. c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
  4. d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
  5. e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek,
  6. f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút vagy
  7. g) a b)–e) pontban felsorolt rendeltetésű meglévő épületek, ott meghatározott alapterületet meghaladó bővítése esetében.

 

A TMMK tartalmát, illetve a dokumentáció készítésével kapcsolatos részleteket a BM rendelet 283.§ és 284.§ tartalmazza. 

A részletekkel kapcsolatban műszaki irányelv került kiadásra. A tűzvédelmi műszaki irányelvek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírt követelmények teljesítésére tartalmaznak megoldásokat. Az irányelvek alkalmazásával az OTSZ vonatkozó követelményei teljesülnek, az OTSZ által elvárt biztonsági szint megvalósul. Az irányelvek alkalmazása önkéntes.

A tűzvédelmi műszaki irányelvek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtekinthetőek és letölthetőek. A TMMK készítésére vonatkozó műszaki irányelv ezen a linken elérhető.

Miért kell?

A TMMK készítésének célja, hogy egy épület esetén se legyen kérdéses az épület tűzvédelmi helyzete és megfelelősége. Sok esetben ugyanis egy épület vásárlása során, vagy akár tűzeset kapcsán nehezen tudja bárki is megmondani, hogyan létesült az épület. Milyen jogszabályoknak kellett megfelelnie az épületnek a létesítésekor, milyen szerkezetek, eszközök, berendezések kerültek beépítésre. Mivel ezen információk nem állnak rendelkezésre, így azt sem derül ki, ha az épület esetleg valamilyen szempontból nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek, vagy akár tűz esetén komoly problémát jelent a kiürítése.

 

Fontos megjegyezni tehát, hogy a TMMK az épülethez tartozik, annak részét képezi, adás-vétel esetén az új tulajdonosnak át kell adni.

Amennyiben tehát Önnek is szüksége lehet ilyen dokumentációra, mielőbb intézkedjen annak elkészítéséről!

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésével, felülvizsgálatával kapcsolatban keressen minket bizalommal!