október 11, 2020

Egy árapasztó tározó és a hozzá kapcsolódó létesítmények építésére, átalakítására került sor a Beregben. A fejlesztés segítségével megcsapolható lett a Tisza tivadari szűkület fölötti legkritikusabb szakasza, az árhullámok csúcsai. Az 58 millió m³-es tározóval várhatóan 40-80 cm árvízszint csökkenés érhető el. A megvalósuló rendszerrel megoldott lett a Bereg vízpótlása is.

  • Biztonsági és Egészségvédelmi Koordinátori feladatok ellátása 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében.
  • A munkálatok biztonsága érdekében technológiai utasítások összeállítása, melyek az egészség és biztonság követelményeit rögzítik.
  • Beléptetés koordinálása.
  • Heti koordinációs értekezletek megtartása
  • Egyidejűleg tevékenykedő alvállalkozók tevékenységének összehangolása.
  • Egymás után vagy egyszerre végezhető munkafázisok meghatározása a kiviteli tervek alapján.