március 27, 2023

Az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük az alábbi esetekben:

 1. a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 2. az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 3. kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Az 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet tartalmaz minden egyéb követelményt, melyet egy ilyen szabályzat elkészítése során be kell tartani. A 2. §-ban továbbá azt is megfogalmazza, hogy „A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.”

Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy egyéb esetekben is szükség lehet felülvizsgálatra, annak ellenére, hogy az adott változások nem közvetlenül érintik a tűzvédelmi helyzetet.

 

Mi számít a tűzvédelmi helyzetre kiható változásnak?

Tűzvédelmi helyzetre kiható minden olyan változás, amely érinti a kiépített tűzvédelmi, tűzjelző, tűzoltási rendszert, illetve a már kidolgozott vészhelyzeti és mentési tervet.

Ilyenek lehetnek:

 • létszámban bekövetkező változások,
 • szervezeti felépítésben bekövetkező változások,
 • átépítés, költözés, nagyobb átrendezés,
 • tevékenységben történő változások (pl. új munkafolyamatok kezdődnek, vagy régiek fejeződnek be, kiemelten fontos a gőz-, gáz-, porképződéssel járó, illetve nyílt láng használatával járó és tűzveszélyes tevékenységek feltételeinek meghatározása a szabályzatban),
 • technológiában történő változások (pl. új gépsor építése, régi elbontása),
 • vízhálózattal kapcsolatos átépítések, melyek érintik az oltóvizet is,
 • raktározási területek kijelölése, megszüntetése,
 • új veszélyes anyagok használata, vagy meglévő anyagok tárolt mennyiségében bekövetkező változás,

Az adott vállalat, telephely teljes tűzvédelmi helyzetének átlátása szükséges ahhoz, hogy egy változásról meg tudjuk mondani, hatni fog-e a tűzvédelmi helyzetre, így javasolt minden módosítás, változás esetén felvenni a kapcsolatot egy szakcéggel, aki megvizsgálja a meglévő szabályzat megfelelőségét és szükség esetén módosítja vagy újra elkészíti azt.

 

A tűzvédelmi helyzetre nem közvetlenül ható változások

Abban az esetben is rendkívül fontos a szabályzatunk felülvizsgálata, ha az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, vagy bármely a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabály módosul. Ezek a változások kihathatnak:

 • tűzvédelmi rendszerek, eszközök felülvizsgálatainak gyakoriságára,
 • szükséges dokumentumokra,
 • illetve minden egyéb a tevékenységgel vagy épülettel kapcsolatos követelményre.

A másik eset, amikor mindenképpen felül kell vizsgálnunk a saját dokumentumunkat az, ha a tűzvédelmi szabályzat hatálya alá tartozó telephelyet, területet béreljük, és a bérbe adó módosítja a saját szabályzatát. Ekkor ugyanis meg kell nézni, hogy a mi szabályzatunk megfelel-e a bérbe adó követelményeinek, illetve a bérbeadói szabályzatban foglaltakat tartalmazza-e.

 

Látható tehát, hogy a tűzvédelmi jogszabályok nyomon követése feltétlenül szükséges, ami időigényes feladat, továbbá nehéz megmondani, milyen változást kell feltüntetni a tűzvédelmi szabályzatban és mi az, ami ebből a szempontból elhanyagolható. Ezen feladatok ellátásához szakember szükséges.

 

Amennyiben Tűzvédelmi Szabályzat frissítésére, felülvizsgálatára vagy új szabályzat elkészítésére van szüksége keresse az MTB-TECH Kft. munkatársait bizalommal!