18 августа, 2020

Самсунг инжењеринг Самсунг СДИ Магиарорсаг Зрт.( градитељ) У 2016-2018. Години реструктурирао је и значајно проширио своје постојеће постројење, чија је нова функција постала производња батерија за аутомобилску индустрију. Већ 2020. године градитељ је фазу проширења под називом В. видео као површину већу од 1.120.000 м2, у оквиру које ће улагање од сто милијарди форинти отворити 600 нових радних места.

  • Спровођење задатака координације безбедности и здравља током изградње постројења
  • Инсталација и рад система за контролу приступа
  • Координација приступа
  • Обука за заштиту на раду и противпожарну заштиту извођача, обуке
  • Развој и рад система заштите на раду и противпожарне заштите